Kit test nhanh covid an toàn, hiệu quả, đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Thử nghiệm cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu giống nhau đối với bất kỳ biến chủng SARS-CoV-2.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.